Директор

now browsing by category

 

Кратка Биографија

Дритон Сулејмани е роден во Куманово на 28.07.1984. Основно и средно училиште има завршено во родниот град, а високо образование на Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, факултет за Бизнис Aдминистрација – Маркетинг Mенаџмент. Во 2008 беше заменик менаџер во компанијата “Едноставно Биро”, која го спроведуваше проектот на владата за електронскитеRead More