За нас

now browsing by category

 

Историски развиток на Музејот (1926–2016)

Природонаучниот музеј на Македонија е формиран на 26 октомври 1926 година, на иницијатива на познатиот зоолог д-р Станко Караман. На идејата за формирање на една ваква институција ѝ претходеле неколку настани, кои се покажале како пресудни за донесување на една ваква одлука. Најнапред, тоа е излегувањето на монографијата „Македонија“ (Mazedonien)Read More