Активности

now browsing by category

 

Директорот на Природонаучен музеј одржа средба со градоначалникот на општина Дојран

Директорот на Природонаучен музеј г. Дритон Сулејмани одржа средба со градоначалникот на општина Дојран г. Анго Ангов во која што се договорија за функсионализација на подружницата на Природонаучниот музеј во Дојран што би имало позитивно влијание за развој на туризмот во општина Дојран и образованието во овој регион.

Природонаучен музеј на Севрна Македонија имаше соработка со ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје за проектот „Загрозени видови птици во нашата околина“

Директорот на Природонаучен музеј на Севрна Македонија г.Дритон Сулејмани беше присутен во доделувањето на сертификати за учениците на ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје за учество во проектот“ Загрозени видови птици во нашата околина“ Проектот на учениците од 5б одделение од ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје „Загрозени видови птици во нашатаRead More

Работна средба со претставниците на МАНУ

Работна средба со претставниците на МАНУ, академик Глигор Јовановски и професор Петре Макрески. Природонаучен музеј на Македонија ќе биде дел од истражувачкиот пројект на минералите во Македонија кои ќе бидат вклучени во монографија подржана од МАНУ.