Biblioteka

now browsing by category

 

Bibliotekë

Muzeu i shkencave Natyrore në Shkup në kuadër të veprimtarisë së vet, posedon një bibliotekë të specializuar me një fond të pasur të librash (libra, revista periodike, etj) të fushës së biologjisë dhe gjeologjisë, e cila i përgjigjet nevojave të stafit profesional të muzeut dhe shërben për punën kërkimore shkencoreRead More