Organizata

now browsing by category

 

Departamenti i Entomologjisë

Njëri nga më të rëndësishmit në Institucionin kombëtarë të Muzeut të shkencave të natyrës të R. së Maqedonisë së Veriut është Departamenti i Entomologjisë. U formua në vitin 1941 nga Dr. Krsto Tuleshkov. Departamenti entomologjik ka për detyrë të mbledh, grumbullon, preparoj, hulumtoj dhe publikoj materialin entomologjik. Pjesa më eRead More

Departamenti i edukimit

Aktiviteti arsimorë-pedagogjik në Muzeun e shkencave Natyrore në vazhdimësi zhvillohet prej periudhës së vendosjes  së ekspozitave të para muzeut, me çka veçanërisht u intensifikua me  hartimin e koleksioneve të përhershme edhe atë në fillim të viteve ’80. Sot, aktiviteti arsimor dhe pedagogjik përfaqëson një segment të rëndësishëm në aktivitetin eRead More

Bibliotekë

Muzeu i shkencave Natyrore në Shkup në kuadër të veprimtarisë së vet, posedon një bibliotekë të specializuar me një fond të pasur të librash (libra, revista periodike, etj) të fushës së biologjisë dhe gjeologjisë, e cila i përgjigjet nevojave të stafit profesional të muzeut dhe shërben për punën kërkimore shkencoreRead More

Departamenti i pakurrizorëve

          Në kuadër të koleksioneve të muzeale të Muzeut të shkencave natyrore të Maqedonisë së Veriut gjendet një koleksion të gjerë i pakurrizorëve e krijuar nga  koleksionimi dhe puna kërkimore shumëvjeçare i departamentit të pakurrizorëve. Studimi i faunës pakurrizore fillon që nga vetë formimi i Muzeut, si rezultat i eksplorimit tëRead More

Departamenti i Kurrizorëve

Departamenti i kurrizorëve e filloi punën e tij me themeluesin e Muzeut të shkencave natyrore të Maqedonisë Dr. Stanko Karaman më 1926. Si  studiues i vetëm shkencorë  në atë periudhë, së bashku me një balsamues kafshësh dhe një personel teknik, ai mblodhi dhe formoi koleksione të pasura të kafshëve. Dr.Read More

Departamenti i botanikës

Departamenti i botanikës, si një departament i veçantë në Muzeun e shkencave Natyrore të Maqedonisë së Veriut, u themelua në vitin 1969. Fillimet e para datojnë që nga viti 1957 me punësimin e Vladimir Zabiakin i cili së pari filloi restaurimin dhe zhvillimin e departamentit në kuadër të departamenteve tëRead More

Departamenti i gjeologjisë

Në periudhën nga viti 1941 deri më 1963, muzeu organizoi veprimtari koleksionuese e lidhur me kërkime intensive në rrethinën e Shkupit, me çka u mblodhën edhe  mineralet e para dhe shkëmbinjët me çka filloi formimi I koleksionit të pare mineralo – petrografik  dhe pastaj më vonë u formua  edhe ekspozitaRead More

Departamenti i ornitologjisë

Departamenti i Paleontologjisë

Në kuadër të koleksioneve muzeale të Muzeut të shkencave natyrore gjendet një koleksion i pasur i fosileve të faunës, me punën shumëvjeçare koleksionuese dhe kërkimore të Departamentit të paleontologjisë. Studimi i faunës fosile fillon në vitin 1954, si rezultat i kërkimeve të prof. Dr. Risto Garevski. Në vitet që pasuanRead More

Departamenti i entomologjisë

Njëri nga më të rëndësishmit në Institucionin kombëtarë të Muzeut të shkencave të natyrës të R. së Maqedonisë së Veriut është Departamenti i Entomologjisë. U formua në vitin 1941 nga Dr. Krsto Tuleshkov. Departamenti entomologjik ka për detyrë të mbledh, grumbullon, preparoj, hulumtoj dhe publikoj materialin entomologjik. Pjesa më eRead More