Ekspozita tematike

now browsing by category

 

Fosilet dhe endemitet e gjalla të liqenit të Ohrit

Ekspozita “Fosilet dhe endemitet e gjalla të liqenit të Ohrit”Autor: Mr.Snezhana Stankoviq Jovanoviq, kustos këshilltarë;Komesar i ekspozitës: Natasha Stefanovska, kustos;Udhëheqës i projektit: Liljana Stefanovska, edukatore.Tridhjetë e pesë lloje të kërmijëve relikt dhe endemik janë të prezentuara përmes fotografive origjinale, të dizajnuara me kompjutor, shembujve reprezentativ dhe informatave relevante për dimenzionetRead More

8 MEGA-ANNA