Живи фосили и ендемити од Охридско Езеро

Изложба “Живи фосили и ендемити од Охридско Езеро”Автор: Мр. Снежана Станковиќ Јовановиќ, кустор советник;Комесар на изложбата: Наташа Стефановска, кустос;Раководител на проектот: Лилјана Стефановска, едукатор.Триесет и пет видови реликтни и ендемични полжави се претставени преку оригинални, компјутерски дизајнирани фотографии, репрезентативни примероци на черупки и соодветни информации за нивните димензии, морфологија иRead More

Директорот на Природонаучен музеј одржа средба со градоначалникот на општина Дојран

Директорот на Природонаучен музеј г. Дритон Сулејмани одржа средба со градоначалникот на општина Дојран г. Анго Ангов во која што се договорија за функсионализација на подружницата на Природонаучниот музеј во Дојран што би имало позитивно влијание за развој на туризмот во општина Дојран и образованието во овој регион.

8 MEGA-ANNA

Природонаучен музеј на Севрна Македонија имаше соработка со ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје за проектот „Загрозени видови птици во нашата околина“

Директорот на Природонаучен музеј на Севрна Македонија г.Дритон Сулејмани беше присутен во доделувањето на сертификати за учениците на ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје за учество во проектот“ Загрозени видови птици во нашата околина“ Проектот на учениците од 5б одделение од ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје „Загрозени видови птици во нашатаRead More

ПОСТОЈАНА ИЗЛОЖБА

Работна средба со претставниците на МАНУ

Работна средба со претставниците на МАНУ, академик Глигор Јовановски и професор Петре Макрески. Природонаучен музеј на Македонија ќе биде дел од истражувачкиот пројект на минералите во Македонија кои ќе бидат вклучени во монографија подржана од МАНУ.

Кратка Биографија

Дритон Сулејмани е роден во Куманово на 28.07.1984. Основно и средно училиште има завршено во родниот град, а високо образование на Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, факултет за Бизнис Aдминистрација – Маркетинг Mенаџмент. Во 2008 беше заменик менаџер во компанијата “Едноставно Биро”, која го спроведуваше проектот на владата за електронскитеRead More

Историски развиток на Музејот (1926–2016)

Природонаучниот музеј на Македонија е формиран на 26 октомври 1926 година, на иницијатива на познатиот зоолог д-р Станко Караман. На идејата за формирање на една ваква институција ѝ претходеле неколку настани, кои се покажале како пресудни за донесување на една ваква одлука. Најнапред, тоа е излегувањето на монографијата „Македонија“ (Mazedonien)Read More