Одделение Eнтомологија


Едно од најзначајните оделениа во Музејот е одделението за Ентомологија. Тоа е формирано е формирано во 1941 година од Д-р Крсто Тулешков. Ентомолошкото одделение колексионира, собира, препарира, истражува, и публикува ентомолошкиот материјал. Поголемиот дел од материјалот е детерминиран, ревидиран од соодветни научни работници.

Ова одделение е најбогато во Н.У “Природонаучен музеј на Северна Македонија”, која располага со 190.309 ексопнати. Во ова одделение материјалот се чува во депо,  е систематизиран по збирки, како што:

1. VESPIDAE

2.  CARABIDAE

3. STAPHYLINIDAE

4. CURCULIONIDAE

5. CICADIDAE

6. ODONATA

7. NEUROPTERA

8. ORTHOPTERA

9. SYRPHIDAE

10. LEPIDOPTERA – Дневни пеперутки на Р. Северна Mакедонија

11. LEPIDOPTERA – Ноќни пеперутки на Р. Северна Македонија – Јаконов

Располага и со  Tipski material (116 примероци).

Истотака ентомолошкото одделение располага и со материјал кој експониран во постојаната музејска поставка (2.015 примероци)

Вработени во Одделение за Ентомологиа Решат Зеќири – Кустос

Е роден во10.06.1981.

Дипломиран биолог во Университетот “Хасан Приштина, во Приштина, Р. Косово

Магистрирал во Университетот “Хасан Приштина, во Приштина, Р. Косово

Магистерска тема: “Таксономиа и Хорологиа на ноќниве пеперутки (Lepidoptera: Noctuidae) во Шар Планина”.

Областа на истражување: LepidopteraDiurna (Ноќни пеперутки). Kontakt: girardiko@hotmail.com ; r.zeqiri@musmacscinat.mk

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *